Dąb szypułkowy

Wilczkowie
Wpisany do rejestru pomników przyrody ożywionej Dąb-Wilczek, stojący przy ul. Mikołaja Kopernika w Wilczkowie. W obwodzie liczy 355 cm. Obok niego znajduje się kamień z wmurowaną tablicą poświęconą pomnikowi przyrody.

Miejsca w pobliżu

Park pałacowy

Pasterzyce

Park pałacowy

Galowice

Park dworski

ul. Parkowa działka 157
Bogunów

Trasy w pobliżu