Kościół pw. św. Jakuba Apostoła w Brożcu

Brożec
Kościół pw. św. Jakuba Apostoła po raz pierwszy wzmiankowany był w 1335 r. Obecna, zbarokizowana, gotycka świątynia zbudowana została w XV w. i gruntownie przebudowana w 1725 r. Orientowany, murowany, jednonawowy kościół posiada oskarpowane, diagonalne prezbiterium oraz wieżę przykrytą cebulastym dachem. We wnętrzu znajduje się barokowe wyposażenie powstałe w XVIII w.

Miejsca w pobliżu

Krzyż przy murze kościelnym w Brożcu

Brożec

Krzyż w Brożcu

Brożec

Krzyż wmurowany w chodnik w Brożcu

Brożec

Trasy w pobliżu