Pałac w Łagiewnikach

Łagiewniki
Pałac powstał w wyniku przebudowy dawnego folwarku cystersów z XVIII w. W XIX w. budynki klasztorne oraz dwór zamieniono na pałac i rozbudowano w wieku XX. Ostrołukowe bramy nawiązują do neogotyku, całość ma jednak charakter eklektyczny.

Miejsca w pobliżu

Pomnik przy plebanii w Łagiewnikach

Łagiewniki

Wieża przy kościele w Łagiewnikach

Łagiewniki

Pomnik Pamięci Narodowej Łagiewniki

Łagiewniki

Trasy w pobliżu