Kościół pw. Matki Boskiej Królowej Polski w Przerzeczynie-Zdrój

Przerzeczyn Zdrój
Kościół pw. Matki Boskiej Królowej Polski wzniesiony został prawdopodobnie w XIV w., był wielokrotnie przebudowywany. Jest to świątynia gotycka, orientowana, jednonawowa, nakryta dwuspadowym dachem. Prezbiterium wydłużone, zakończone trójbocznie, wieża z cebulastym hełmem i dwoma zegarami słonecznymi w narożniku. Od południa znajduje się ośmioboczna kaplica. Wewnątrz na uwagę zasługuje manierystyczny obraz główny, barokowa ambona z rzeźbami ewangelistów i okazałe drewniane empory z ok. 1630 r. z namalowanymi scenami biblijnymi. Ciekawym zabytkiem jest też prospekt organowy z XVIII w., zwieńczony figurami Dawida i aniołów grających na trąbach. Na zewnętrznych ścianach i w murze okalającym kościół umieszczono liczne tablice epitafijne z XVI-XVIII w. Na murze prezbiterium od południowej strony umieszczone są trzy maski przedstawiające kobietę, mężczyznę i kozła, być może pochodzące z czasów przed powstaniem świątyni.

Miejsca w pobliżu

Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Niemczy

Niemcza

Ratusz Niemcza

Rynek 10
Niemcza

Drewniane wojsko Niemcza

Niemcza

Trasy w pobliżu

Pobierz aplikację