Świetlica Wiejska w miejscowości Śmiałowice, gm.Marcinowice

Śmiałowice , Śmiałowice 34

Świetlica wiejska w miejscowości Śmiałowice. Sołtys:Zdzisław Krzemiński

Miejsca w pobliżu

Kooperatywa124, gm.Marcinowice

Klecin

Świetlica Wiejska w miejscowości Gruszów

Gruszów 13
Gruszów

Świetlica Wiejska w miejscowości Marcinowice

ul. Świdnicka 8
Marcinowice

Trasy w pobliżu