Kooperatywa124, gm.Marcinowice

Klecin

Celem działania naszej grupy jest upowszechnienie idei samowystarczalności, smakowania nieulepszonych, świeżych produktów, oraz powrót do natury.

Stanowimy nieformalną grupę zaprzyjaźnionych, certyfikowanych ekologicznie lub pracujących naturalnymi metodami gospodarstw, prowadzonych przez podobnie myślących ludzi, podążających za wspólną ideą.

Uprawiamy ziemię, czerpiemy radość z hodowli zwierząt gospodarskich. 
To wszystko daje nam poczucie samowystarczalności. 
Od wielu lat praktykujemy bezpośrednie zaopatrywanie się w płody ziemi o wysokiej wartości biologicznej, dzięki czemu minimalizujemy zależność od supermarketów i polegania na tzw. żywności masowej. 
Staramy się wykluczać, a przynajmniej ograniczać zużycie opakowań, zwłaszcza plastikowych, jeśli to możliwe, w ich miejsce stosujemy pojemniki zwrotne lub wielokrotnego użytku.
Praktykujemy dokonywanie przemyślanych zakupów ( kupuję to i tyle, ile faktycznie potrzebuję), resztki organiczne kompostujemy lub skarmiamy naszym zwierzętom, które z kolei dostarczają organicznego nawozu wzbogacającego ziemię, na której prowadzimy nasze uprawy. W ten sposób staramy się wpisać w naturalny obieg przyrody.
 


Żyje się nam przez to zdrowiej i ciekawiej. Taki styl życia pozwala nam spotykać ludzi poszukujących alternatywnych rozwiązań dla coraz powszechniejszego konsumpcjonizmu i roszczeniowej postawy wobec, wszystkiego, co nas otacza.
Ideą powstania Kooperatywy124 była chęć podzielenia się z innymi naszymi obserwacjami i doświadczeniami, zamiłowaniem do prawdziwego jedzenia, prostych nieprzetworzonych smaków i życia blisko i w zgodzie z naturą. 
Chcemy promować żywność nieprzetworzoną, dostępną lokalnie, być może w niedalekim sąsiedztwie. Osobom mieszkającym i pracującym w mieście, nie mającym bezpośredniego kontaktu z takimi gospodarstwami, ten kontakt umożliwić, min. poprzez udział w wydarzeniach organizowanych przez Kooperatywę w naszych gospodarstwach ( Targ Ziemi, skrzynki pełne świeżych owoców, warzyw i ziół produkowanych metodami biologicznymi, a przynajmniej naturalnymi bazującymi na starej wiedzy, wzbogaconej o nowe możliwości).
Nasze działania koncentrują się na wspieraniu pozytywnego zjawiska zaopatrywania się w płody rolne bezpośrednio od rolnika, aktywizacji społeczności wiejskiej wokół produktu lokalnego, oraz na promowaniu idei sprzedaży bezpośredniej w szerokim jej rozumieniu.
Obszary pracy Kooperatywy124:
• Codzienna praca w naszych gospodarstwach (dni otwarte)
• Cykliczny Targ Ziemi ( gospodarstwo przypałacowe Bzowa Ostoja ) - prezentacja i komunikacja gospodarstw lokalnych, wchodzących w skład i sympatyzujących z Kooperatywą
• Skrzynki
• Poszukiwanie nowych dostawców: gospodarstw hodujących zwierzęta z poszanowaniem ich dobrostanu, uprawiających warzywa, zioła, bez stosowania środków ochrony roślin, pielęgnujących stare odmiany drzew owocowych
• Działalność edukacyjna na wszystkich poziomach kształcenia: współpraca z przedszkolami i szkołami, oraz ośrodkami uniwersyteckimi
Koordynatorami i współtwórczyniami Kooperatywy124 są :
Joanna Maślukiewicz od pięcu lat wieśniaczka, prowadzi gospodarstwo kozie KOZŁONOGA w Klecinie, lubi dobrze ugotować i dobrze zjeść, najlepiej pod chmurką. Fanka kociołkowania (gotowania w kotle na żywym ogniu), pieczenia chlebów, zbierania chwastów jadalnych, muzyki dawnej i wnętrz bez telewizora. Z zawodu i przyjemności nauczycielka języka angielskiego metodą komunikacyjną. Prywatnie matka dwóch córek matkopodobnych i opiekunka stada kóz i dwóch wałachów koników polskich. I to wszystko znosi jakoś jej mąż, wierny recenzent jej domowej roboty śmierdzących serów i innych eksperymentów kulinarnych. Z woli żony w chwilach wolnych rolnik i drwal.Izabela Gamperl prowadzi gospodarstwo przypałacowe Bzowa Ostoja, od lat związana z założeniem parkowo - pałacowym w Kraskowie, oraz projektami edukacyjnymi i artystycznymi realizowanymi przez Fundację Forum Krasków.
Z wykształcenia germanistka, z pasji wnikliwy obserwator zachowań zwierząt, roślin i ludzi.
Interesuje ją: praca z dziećmi i zwierzętami, rolnictwo biodynamiczne, serowarstwo, i sztuka.


W tym sezonie Kooperatywa124 opracowuje Skrzynkę Ziemską, w której będzie można znaleźć to, czym można zdrowo wyżywić się przez tydzień:
• żywe mleko kozie z Gospodarstwa koziego Kozłonoga w Klecinie, 
• świeże warzywa, owoce i zioła z certyfikowanego ekologicznie gospodarstwa przypałacowego Bzowa Ostoja w Kraskowie, 
• naturalne produkty od współpracujących z nami sąsiadów z zaprzyjaźnionych gospodarstw z gminy Marcinowice i okolic.

 

 

Miejsca w pobliżu

Świetlica Wiejska w miejscowości Gruszów

Gruszów 13
Gruszów

Świetlica Wiejska w miejscowości Śmiałowice, gm.Marcinowice

Śmiałowice 34
Śmiałowice

Gminny Ośrodek Kultury Marcinowice

ul. J. Tuwima 2
Marcinowice

Trasy w pobliżu