Kościół pw. Wszystkich Świętych w Strzelcach, gm.Marcinowice

Kościół parafialny pw. Wszystkich Świętych w Strzelcach podlega administracyjnie do Archidiecezji Wrocławskiej, Diecezji Świdnickiej, Dekanatu Świdnica-Wschód. Parafia obejmuje następujące miejscowości: Strzelce, Szczepanów, Gola Świdnicka, Krasków oraz Tworzyjanów. Wzniesiony na początku XIV wieku w stylu wczesnogotyckim. O kościele parafialnym po raz pierwszy dowiadujemy się z regestu dziesięcinnego nuncjusza Galharda z 1335r. Kościół parafialny znajdujący się we wsi Strelicz  zaliczany był do składu parafii dekanatu świdnickiego. Od 1810 r. Strzelce należały do klasztoru Kanoników Regularnych we Wrocławiu. Obecny kościół parafialny wzniesiony na pocz. XIV w był restaurowany w latach 1603 i 1885. Murowany z kamienia łamanego, jednonawowy, z prezbiterium nakrytym sklepieniem krzyżowo-żebrowym. Na ścianach zachowały się jedne ze starszych w Polsce gotyckie polichromie przedstawiające sceny biblijne sądu ostatecznego w tym przejmujący obraz Chrystusa Sędziego na tęczy (z ok. 1360r, odkryte w 1905r pod starymi warstwami farb - odkrycie następnych polichromii i ich renowacja miały miejsce dopiero w 1965r.). To rodzaj kolorowej biblii pauperum prezentującej obraz Chrystusa Sędziego. Synowi Bożemu z ust wychodzą dwa miecze, a u jego stóp wije się tłum potępionych dusz (strącenie potępionych do piekieł) oraz na ścianie tęczy widnieją postacie czterech proroków i św. Michała. W świątyni zachowały się również cenne figury: Matki Boskiej Bolesnej z połowy XVI w., św. Anny Samotrzeciej z początku XVI w. i Marii Magdaleny z I połowy XVI w. (konserwowane w 1969r.). W 1958 r. przełożono pokrycie dachowe, w 1972 r. przeprowadzono remont wieży i elewacji zewnętrznych. Od 1899 r. działały tu siostry elżbietanki prowadząc ambulatoryjną opiekę nad chorymi. Po II wojnie światowej przybywająca ludność (pochodząca z okolic Czortkowa i Buczacza) zastała plebanię i kościół znacznie uszkodzony. Jednak kościół szybko odremontowano. Kościół Parafialny w Strzelcach pw. Wszystkich Świętych jest nie tylko obiektem o dużym znaczeniu historyczno-kulturowym ale również jest to miejsce spotkań wiernych. Kościół, tak jak przed wiekami, stanowi centrum parafii katolickiej, do której należą miejscowości: Strzelce, Tworzyjanów, Szczepanów i Gola Świdnicka (ponad 1500 mieszkańców). Na każdej Mszy św. niedzielnej (jest ich cztery) uczestniczy 130 osób. W tygodniu uczestniczy ok 30 osób.

Miejsca w pobliżu

Pałac w Tworzyjanowie

Tworzyjanów

Krzyż pokutny Biała

Biała

Pałac w Chwałkowie

Chwałków

Trasy w pobliżu