Kościół pw. św. Wawrzyńca w Śmiałowicach

Śmiałowice
Kościół pw. św. Wawrzyńca w Śmiałowicach po raz pierwszy pojawił się na kartach historii w 1318 r. Jest to świątynia wczesnogotycka, zbudowana prawdopodobnie pod koniec XIII w. i rozbudowana na początku XVI i w XVIII w. Wówczas to poszerzono nawę, dzięki czemu kościół ma niesymetryczną bryłę. Na ścianach zewnętrznych odnajdziemy epitafia i tablice z lat 1452-1600, a przy prawej przyporze bramy kościoła natrafimy na krzyż pokutny z 1413 r. z wyrytym narzędziem zbrodni – kuszą. We wnętrzu warto zwrócić uwagę na gotycką rzeźbę Matki Bożej z XV w., barokowe ołtarze, chrzcielnicę i ambonę – wszystko powstałe w XVII w. Dodatkową ciekawostką dotyczącą śmiałowickiego kościoła jest to, że barokowy ołtarz i ambona pochodzą z katedry świdnickiej. Sprowadzili je tutaj jezuici, po gruntownym remoncie kościoła, przeprowadzonym w 1680 roku po zniszczeniach w wyniku wojny 30-letniej. Świdnicka katedra, będąca także pod opieką jezuitów, otrzymała wtedy zupełnie nowe, o wiele bogatsze wyposażenie. Prawdopodobnie również polichromie obydwu świątyń zostały wykonane w tym samym czasie i przez tych samych artystów, lecz  polichromie śmialowickiego kościoła, pieczołowicie odrestaurowane w latach 60. XX w., w roku 2003 zostały zamalowane. Słup z piaskowca na kole młyńskim stojący przy bramie kościoła to pozostałości po kapliczce z 1764r. Źródła historyczne podają, że kapliczka zwieńczona była kulą, na której znajdował się żelazny krzyż.

Miejsca w pobliżu

Krzyż pokutny Śmiałowice

Śmiałowice
Śmiałowice

Wycinanki z drewna – Norbert Ferster Śmiałowice

Śmiałowice
Śmiałowice

Pałac Gruszów

Gruszów 10
Marcinowice

Trasy w pobliżu