Krzyże pokutne

Węgry , ul. Kościuszki
Trzy granitowe krzyże wmurowane w lico muru cmentarnego przy kościele pw. św. Jadwigi, pochodzące z XIV-XVI w. Stanowią przykład krzyży pokutnych, pozostałości prawa średniowiecznego, według którego morderca na znak pokuty i jako symbol zadośćuczynienia stawiał kamienną surową formę w kształcie krzyża w miejscu popełnionej zbrodni. Na jednym z krzyży widnieje wyryty miecz – narzędzie, którym dokonano zbrodni.

Miejsca w pobliżu

Kościół pw. św. Jadwigi w Węgrach

Węgry

Dwór neogotycki

Węgry

Krzyż pokutny

Bogunów 18
Bogunów

Trasy w pobliżu