Krzyże pokutne

Wilczków , ul. Kopernika
Krzyże pokutne datowane na XIV-XVI w. znajdujące się przy miejscowym kościele pw. Najświętszej Maryi Panny. Oba zabytki były wzmiankowane przed wojną. W opracowaniu z 1931 r. jeden z krzyży wymieniony był jako kładka nad rowem. Dopiero w 1979 r. odkryto go na nowo i zinwentaryzowano, a po kilku latach umieszczono przy murze kościelnym. W 2004 r. z inicjatywy Bractwa Krzyżowców jeden z krzyży został wykopany, a następnie umiejscowiony głębiej, przez co jego wysokość nieco zmalała. Obiekt jest mocno zniszczony, o nieregularnym kształcie.

Miejsca w pobliżu

Kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Wilczkowie

Wilczków

Muzeum Powozów i Zaprzęgów w Galowicach

ul. Leśna 5
Galowice

Pałac w Galowicach

Galowice

Trasy w pobliżu