Krzyże pokutne

Jaksonów
Granitowy krzyż umieszczony po lewej stronie schodów prowadzących na teren przykościelny, pochodzący z XIV-XVI w., uznany jako pomnik średniowiecznego prawa nakazującego zabójcom postawienie kamiennego krzyża w miejscu dokonania zbrodni. Obiekt jest corocznie bielony przez mieszkańców wsi. Po drugiej stronie schodów stał jeszcze jeden krzyż pokutny. Wymienia się go w wykazie kamiennych krzyży na Śląsku z 1923 r., krzyż jednak zaginął.

Miejsca w pobliżu

Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Jaksonowie

Jaksonów

Kościół pw. św. Katarzyny w Przecławicach

Przecławice

Kuna – obręcz do unieruchamiania skazańców

Przecławice

Trasy w pobliżu