Pomnik "Poległym za Ojczyznę" w Łagiewnikach

Łagiewniki , ul. Kłodzka

W Łagiewnikach jest pomnik, pod którym z okazji rocznic i uroczystości państwowych spotykamy się, składamy kwiaty, wieńce i zapalamy znicze. Pomnik został wybudowany w celu upamiętnienia ofiar wojny prusko-francuskiej w 1870-71 r. Znajduje się pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Pomnik i otoczenie wokół niego zmieniało się, co widać na zdjęciach. Dopiero w roku 1990 nowo wybrana Rada Gminy Łagiewniki postanowiła zadbać o tą ciekawą budowlę, zlokalizowaną w centralnym miejscu Łagiewnik. Inicjatorem tej zmiany był sekretarz Urzędu Gminy Maciej Weznerowicz wraz z radnymi Piotrem Adamem Tadeusiakiem i Tadeuszem Szotem.

Pomnik przy kościele różni się od swojego wzorca. Jest na nim umieszczony krzyż, orzeł w koronie, tablica pamiątkowa i tabliczki z miejscami bitew i kaźni II wojny światowej oraz ziemia z tych miejsc. Autorem napisu na tablicy „NIGDY WIĘCEJ WOJNY TAK NAM DOPOMÓŻ BÓG”, jest Pani Roma Gacek - będąca wtedy Kierownikiem Biblioteki Gminnej. Całe przedsięwzięcie poświęcenia, upamiętnienia i nadanie nazwy pomnika „Poległym za Ojczyznę”, możliwe było dzięki wsparciu i zaangażowaniu ówczesnego proboszcza ks. Bogdana Czemplika. Uroczyste obchody Święta Niepodległości 11 listopada 1990 roku uświetniła Orkiestra Śląskiego Okręgu Wojskowego, która również grała na mszy św. w kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej oraz prowadziła uczestników uroczystości pod pomnik. W czasie poświęcenia pomnika i tablicy odegrała Hymn Polski. (Film z uroczystości: https://www.youtube.com/watch?v=u6KusvB95Rc)

28 lat od ostatniego remontu pomnika to dość długo i widoczne są zmiany, jakie pozostawił na pomniku upływający czas.

W 2017 roku Rada Gminy Łagiewniki uchwalając budżet na rok bieżący zarezerwowała w nim pieniądze na odnowienie i przebudowę pomnika. Pomnik znajduje się przy bardzo ruchliwej drodze krajowej nr 8. Składanie wieńców i kwiatów wymagało czynić to od strony drogi. Stwarzało to duże zagrożenie dla uczestników uroczystości. Projektant postanowił zrezygnować z ogrodzenia pomnika, aby dojście możliwe było z każdej strony. Po uzyskaniu wszystkich zezwoleń na przeprowadzenie przebudowy pomnika nadszedł czas na realizację projektu.

22 marca 2018 Gmina Łagiewniki wystąpiła z zapytaniem ofertowym do kilku podmiotów gospodarczych na wykonanie przebudowy placu wokół pomnika oraz oczyszczenie pomnika, zlokalizowanego przy ul. Nadrzecznej, na działce nr 442/11 w miejscowości Łagiewniki. W zapytaniu szczegółowo opisano rodzaj wykonanych prac. 

W skład robót m.in. wchodzą: rozbiórka ogrodzenia i starej nawierzchni wokół pomnika, wykonanie i montaż stopni granitowych płomieniowanych na fundamencie, wokół pomnika, wykonanie i ułożenie płyt granitowych płomieniowanych o wym.: 100 cm x 100 cm x 5 cm – o pow. ok.160 m2, oczyszczenie całości pomnika przez piaskowanie wraz z usunięciem uszkodzonych fug i ponownym fugowaniem, demontaż i ponowny montaż tabliczek granitowych z nazwami miejsc pamięci, wykonanie tablicy granitowej czarnej polerowanej o wym.: szer. 40 cm x wys. 60 cm x gr. 3 cm, na tablicy wykuty napis o treści: „100 – lecie ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PAŃSTWA POLSKIEGO 1918 – 2018”

Należy się cieszyć, że centralny plac w Łagiewnikach, zlokalizowany przy kościele i głównej drodze wojewódzkiej jeszcze przed ważnymi uroczystościami nabierze nowych kolorytów.

Tadeusz Szot

Miejsca w pobliżu

Pomnik przy plebanii w Łagiewnikach

Łagiewniki

Pałac w Łagiewnikach

Łagiewniki

Wieża przy kościele w Łagiewnikach

Łagiewniki

Trasy w pobliżu