"Zamczysko" Pałac Gladishof XVII w. w Piławie Górnej

Pałac

Informacje

  • Adres: ul. Sienkiewicza 96, , 58-240 Piława Górna

W dolinie rzeki Piława znajduje się Pałac Gladishof, potocznie zwany "Zamczyskiem". Wraz z zespołem ogrodów, zbudowanych na niewielkim wzgórzu, oraz stawów, stanowi doskonały przykład współgrania architektury i rzeźby terenu.

Nazwa pałacu pochodzi od Zygmunta von Gladis, który w roku 1700 stał się właścicielem okolicznych dóbr. Budowa murowanego dworu pod koniec XVII w. przypisywana jest von Hofmannowi, natomiast obecny pałac pochodzi z XVIII w., zaś jego przekształcenie na wzór neogotycki datowane jest na lata 1840-1870. W trzecim ćwierćwieczu XVIII w. gościł w jego murach najwybitniejszy przedstawiciel literatury niemieckiego oświecenia, dramatopisarz G. E. Lessing (1729-81), opisujący prawdopodobnie przebieg bitwy pod Piławą, jaką stoczyły między sobą armie pruska i austriacka 16 sierpnia 1762 roku. Natomiast w 1809 r., gdy majątek kupiła rodzina von Charpentier, przebywał w nim poeta wolnościowy Teodor Körner. 

Miejsce to było świadkiem licznych romansów i dramatów. Legenda głosi, że z wieży pałacu skoczyła pewna kobieta, która bez wzajemności zakochała się w jednym z poetów. To jej duch pokazuje się nocą w oknach zamku.

Do czasów obecnych zachowała się kamienna fontanna, łuki Tudorów w oknach i galeriach, czworoboczna wieża z tarczami zegarowymi, lodownia oraz zabudowania obór i stajni. Przetrwało również unikalne tarasowe ukształtowanie stoków wzgórza, w które wkomponowany jest pałac. Park wokół pałacu został założony w początkach XIX w., a przebudowany w końcu XIX w. Na naturalnych tarasach w dolinie Piławy utworzono ogród regularny.

Obecnie Pałac i przyległy teren jest w rękach prywatnych. Właścicielem jest Nova Polska - Majątek Rolny. Zamczysko jest miejscem cyklicznych imprez kulturalnych, a także seminariów naukowych z zakresu hodowli bydła mięsnego rasy Charolaise. Aktualnie pałac jest w trakcie renowacji, mimo tego już dziś budzi podziw. Ogrody z kolei są pięknym przykładem zagospodarowania naturalnych odsłonięć i skarp skalnych, zbudowanych z gnejsów i amfibolitów.

 https://www.youtube.com/watch?v=fe5i4pgpla8

 

Aplikacja

Pobierz naszą aplikację, odkrywaj ciekawe wycieczki piesze i rowerowe, graj w gry terenowe!