Rynek, układ urbanistyczny

Kąty Wrocławskie , Rynek
Wiele spośród kąteckich kamienic ucierpiało w czasie wojny, część z nich została zniszczona lub uszkodzona w wyniku działań wojennych. Do dziś jednak Kąty zachowały sięgający średniowiecza układ urbanistyczny, charakterystyczny dla małego miasta książęcego bądź biskupiego, z centralnym rynkiem i parą równoległych ulic zbiegających się w miejscach dawnych bram miejskich, na przelotowej drodze Wrocław - Świdnica. Z prostokątnego rynku odchodzi osiem ulic, z których dwie główne tworzą dłuższe pierzeje. Środkowy blok rynku obejmuje dwie bryły: klasycystyczny dawny kościół ewangelicki oraz ratusz w stylu neoromańskim, stanowiące silny akcent XIX-wieczny oraz renesansowa wieża ratuszowa. W panoramie miasta dominuje bryła późnogotyckiego kościoła pw. św. Piotra i Pawła.

Miejsca w pobliżu

Ratusz

Rynek 1
Kąty Wrocławskie

Regionalna Izba Pamięci

Rynek 2
Kąty Wrocławskie

Dawny kościół ewangelicki

Rynek 2
Kąty Wrocławskie

Trasy w pobliżu