Pałac z XVI w.

Gębczyce
Pałac zbudowano w XVI w. w stylu renesansowym, był wielokrotnie przebudowywany. Obecny kształt zawdzięcza przebudowie dokonanej w XVII, a następnie w XIX w. Jest to dwukondygnacyjna budowla przykryta cztero- i trójspadowym dachem. Kondygnacje oddziela gzyms. Na zniszczonej dziś elewacji dostrzec można fragmenty dawnych sgraffitowych zdobień. Dziś pełni funkcje mieszkalne. Nieopodal pałacu znajdują się zabudowania folwarczne z XIX w., a całość otacza zabytkowy park.

Miejsca w pobliżu

Kościół pw. NMP w Białym Kościele

Biały Kościół

Krzyż w Nowolesiu

Nowolesie

Kościół w Nowolesiu

Nowolesie

Trasy w pobliżu