Pałac w Komorowicach

Komorowice
Pierwsze wzmianki o pałacu w Komorowicach pochodzą z 1529 r., kiedy to nabył go wrocławski mieszczanin Melchior Hirschow von Kaltenbrunn. Mimo wielokrotnych przebudów, zwłaszcza gruntownej rozbudowy dokonanej w 1700 r., zachowały się dawne, renesansowe elementy, jak np. obramowania okienne. Przez lata obiekt wielokrotnie zmieniał właścicieli. Ostatnimi panami tych ziem była rodzina von Schonberg. Po II wojnie światowej w budynku mieścił się Ośrodek Szkolenia Hodowców Owiec. Dzięki temu przeszedł on w latach 70. XX w. częściowy remont. Dziś znajduje się w rękach prywatnych i czeka na odrestaurowanie. Frontową elewację pałacu zdobi wieża, w której znajduje się wejście do budynku. Nad nim odnajdziemy kartusz herbowy. Podobny znajdziemy na epitafium wmurowanym w południową elewację.

Miejsca w pobliżu

Kościół pw. św. Jana Kantego w Nieszkowicach

Nieszkowice

Pałac z XVI w.

Lipowa

Pałac XIX/XX w.

Stachów

Trasy w pobliżu