Renesansowy dwór

Siemisławice
Pierwszy gotycki zamek wzniesiono tu ok. 1445 r. W jego miejscu w 1609 r. powstał istniejący do dziś renesansowy dwór. Jego właścicielem była rodzina von Czirn. Obiekt zbudowano na planie czworokąta. Od frontu zdobi go czworoboczna wieża z renesansowym, bogato zdobionym, dwuprześwitowym portalem z czasów budowy pałacu. Portal zwieńczony jest płaskorzeźbami przedstawiającymi herby rodów von Czirn i von Zedlitz ozdobione laurowymi wieńcami i podtrzymywanymi przez lwy. Dwie kondygnacje nad portalem odnajdziemy pozostałości zegara słonecznego z początku XX w. Pałac otaczają budynki folwarczne. Warto zwrócić uwagę na obiekt bezpośrednio przylegający do jego bocznej ściany. Specjalnie zagłębiony w ziemi mógł służyć jako lodownia lub spichlerz do przechowywania żywności.

Miejsca w pobliżu

Kościół pw. św. Antoniego w Siemisławicach

Siemisławice

Kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Sambrowiczkach

Samborowiczki

Kościół w Przewornie

Przeworno

Trasy w pobliżu