Pałac XIX/XX w.

Stachów
Pałac z przełomu XIX i XX w. to murowana budowla przykryta dwuspadowym dachem zdobionym naczółkami. Elewację zdobią gzymsy. Obecnie popada w ruinę.

Miejsca w pobliżu

Pałac z XIX w.

Wąwolnica

Pałac w Komorowicach

Komorowice

Pałac z XVI w.

Lipowa

Trasy w pobliżu