Dwór z XVI w.

Strużyna
Dwór zbudowano w XVI w. i przebudowano na przełomie XVI i XVII w. Na uwagę zasługuje kamienny portal główny pochodzący z 1673 r. oraz marmurowa, XVIII-wieczna płyta znajdująca się nad środkowym oknem na piętrze, przedstawiająca herby rodów Brauchitsch oraz Nimptsch. We wnętrzu, w sieni, zachowały się oryginalne sklepienia oraz marmurowa posadzka. Dwór stoi w otoczeniu pozostałości parku krajobrazowego. Po wojnie jego wnętrza przekształcono w mieszkania. Obecnie popada w ruinę.

Miejsca w pobliżu

Pałac w Przewornie

Przeworno

Kościół w Przewornie

Przeworno

„LAS-DAR”

ul. Witosa 16B
Jegłowa

Trasy w pobliżu