Pałac z XIX w.

Wąwolnica
Pałac pochodzi z 1. poł. XIX w. Zbudowano go dla rodziny Kaeber i w jej rękach pozostał do końca II wojny światowej. Po wojnie został znacjonalizowany i przekształcony w budynek mieszkalny. Aktualnie stanowi własność prywatną. Jest to budowla neorenesansowa, elewację frontową zdobi ryzalit dekorowany u szczytu, od strony parku znajduje się natomiast ozdobny wykusz w przybudówce.

Miejsca w pobliżu

Pałac XIX/XX w.

Stachów

Pałac w Komorowicach

Komorowice

Pałac z XVI w.

Lipowa

Trasy w pobliżu