Kościół pw. św. Wawrzyńca i św. Antoniego w Borku Strzelińskim

Borek Strzeliński
Kościół pw. świętych Antoniego i Wawrzyńca po raz pierwszy wzmiankowany był w 2. poł. XIII w. Pierwotnie wybudowany w stylu wczesnogotyckim, przebudowany w 1579 r. w stylu renesansowym, a następnie barokowym, w poł. XVIII w. Z pierwotnej świątyni pozostały gotyckie portale, z XIV oraz XV w. oraz gotyckie drzwi z 1519 r. Drugie zabytkowe drzwi pochodzą z XVIII w. We wnętrzu kościoła odnajdziemy barokowe wyposażenie – strop polichromowany z przełomu XVII i XVIII w., XVII-wieczny prospekt organowy, XVIII-wieczny ołtarz główny oraz ambonę z tego samego okresu. W ściany kościoła wmurowane są renesansowe, barokowe i klasycystyczne płyty nagrobne.

Miejsca w pobliżu

Eklektyczny pałac w Borku Strzelińskim

Borek Strzeliński

Krzyże w pobliżu Jaksina

Jaksin

Pałac z XIX w.

Kojęcin

Trasy w pobliżu