Kościół pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Cierpicach

Cierpice
Pierwsze wzmianki o kościele w Cierpicach pochodzą z 1335 r. Obecny kościół pw. św. Józefa Oblubieńca NMP zbudowano w XV w. W 1801 r. został odbudowany po pożarze. Jest to obiekt jednonawowy, orientowany, z prostokątnym prezbiterium. Wśród zabytkowego wyposażenia na uwagę zasługuje barokowa chrzcielnica. W ściany kościoła wmurowane są renesansowe płyty nagrobne z XVI i XVII w.

Miejsca w pobliżu

Kościół w Przewornie

Przeworno

Pałac w Przewornie

Przeworno

Pałac z XVII w.

Konary

Trasy w pobliżu