Kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Księginicach Wielkich

Księginice Wielkie
Kościół w Księginicach Wielkich wzmiankowany był już w 1295 r. Dzisiejsza świątynia pw. św. Jana Chrzciciela powstała w XV w., jednak w XVIII w. została gruntownie przebudowana. Jest to kościół orientowany, murowany, z wieżą przykrytą cebulastym hełmem. Na uwagę zasługuje barokowy ołtarz z XVIII w. oraz ambona z tego samego okresu.

Miejsca w pobliżu

Ruiny renesansowego pałacu

Prusy

Zamek w Żelowicach

Żelowice

Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Żelowicach

Żelowice

Trasy w pobliżu