Kościół w Kurczowie

Kurczów
Współczesna, bezstylowa, jednonawowa świątynia. Znajdująca się obok wieża to najprawdopodobniej pozostałość po ewangelickim zborze. Dziś jest częścią budynku mieszkalnego.

Miejsca w pobliżu

Dwór neogotycki

Węgry

Pałac z XIX w.

Boreczek

Kościół pw. św. Jadwigi w Węgrach

Węgry

Trasy w pobliżu