Kościół pw. św. Jana Kantego w Nieszkowicach

Nieszkowice
Kościół filialny pw. św. Jana Kantego pochodzący z końca XV w., posadowiony na górce, otoczony kamiennym murem. Pierwotnie gotycki, przebudowany w XVIII w., restaurowany w 1962 r. i w latach 2010-2012. Jest to świątynia jednonawowa, z trójbocznie zakończonym prezbiterium, na kalenicy dachu nad nawą znajduje się charakterystyczna, dość duża sygnaturka. Kościół jest orientowany, murowany, oskarpowany. Empory umieszczone są z trzech stron nawy. Wyposażenie wewnątrz jest barokowe – ołtarz główny, ambona, prospekt organowy z przełomu XIX i XX w. W murze okalającym kościół znaleźć można zachowane tablice nagrobne. Do 1945 r. świątynia służyła ewangelikom, obecnie jest rzymsko-katolicka.

Miejsca w pobliżu

Ruiny dworu obronnego

Nieszkowice

Pałac w Komorowicach

Komorowice

Pałac XIX/XX w.

Stachów

Trasy w pobliżu