Kościół pw. św. Wawrzyńca w Prusach

Prusy
Kościół pw. św. Wawrzyńca wzmiankowany był już w 1318 r. Obecna budowla została wzniesiona w końcu XIII w., zasklepiona w 1497 r. Nawę południową dobudowano w 1612 r. Obiekt w XIX w. był restaurowany, a w roku 1969 przeprowadzono remont. Jest to świątynia dwunawowa, orientowana, murowana, w całości oskarpowana. Od zachodniej strony posadowiona jest wieża, część północna z prezbiterium wzniesiona jest na planie kwadratu, nakrytym sklepieniem krzyżowo-żebrowym i wczesnogotyckim portalem oraz z nawą nakrytą dwuprzęsłowym sklepieniem gwiaździstym. Wyposażenie wnętrza jest renesansowo-barokowe z XVII i z 1. poł. XVIII w. Organy oraz ołtarz pierwotnie znajdowały się w kaplicy renesansowego pałacu w Prusach.

Miejsca w pobliżu

Ruiny renesansowego pałacu

Prusy

Pałac w Kondratowicach

Kondratowice

Kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Księginicach Wielkich

Księginice Wielkie

Trasy w pobliżu