Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Strzelinie

Strzelin
Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego powstał w XV w. przy klasztorze klarysek, który funkcjonował w Strzelinie od końca XIII w. W 1540 r. ostatnie zakonnice opuściły klasztor, osiem lat później uległ on pożarowi, a książę brzeski Jerzy II skonfiskował majątek. Pod koniec XVII w. o zabudowania klasztorne i kościół zaczęli ubiegać się augustianie z Wiednia, którzy doprowadzili do odbudowy i poświęcenia klasztoru i świątyni w 1721 r. Na początku XIX w. król pruski dokonał kasaty ich majątku. W 1842 r. ustanowiono parafię, a ponad 50 lat później część klasztoru zajęły siostry boromeuszki. W 1945 r. oddziały niemieckie wysadziły w powietrze zachodnią część kościoła. Po wojnie kościół został przejęty przez polskich księży, odbudowany w latach 1955-1956. Wystrój wnętrza jest barokowy, z rzeźbami i obrazami Jana Józefa Klimy z XVIII w.

Miejsca w pobliżu

Dom Książąt Brzeskich

Strzelin

Pomnik Łucznika (strzelca)

Strzelin

Ratusz

Strzelin

Trasy w pobliżu