Kościół pw. św. Andrzeja Boboli w Zarzycy

Zarzyca
Kościół filialny pw. św. Andrzeja Boboli zbudowany został w 1612 r. i przebudowany w wieku XVIII. Budowla jest orientowana, murowana, salowa, z prostokątnym prezbiterium. Dach stromy, kryty gontem, z drewnianą ośmioboczną sygnaturką, zwieńczoną hełmem w formie ostrosłupa. Wyposażenie wewnątrz jest rokokowe. Na ścianach umieszczone są trzy barokowe płyty grobowe, jedna podwójna z piaskowca. Całość otoczona jest kamiennym murem.

Miejsca w pobliżu

Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Żelowicach

Żelowice

Zamek w Żelowicach

Żelowice

Pałac XIX/XX w.

Stachów

Trasy w pobliżu