Wyrobisko bazaltu

Dobroszów
Wyrobisko po kopalni bazaltu w Dobroszowie odkrywa niezwykłą historię geologiczną tego regionu. Skała bazaltowa występująca w rejonie Wzgórz Strzelińskich to efekt wylewów law bazaltowych z głębokich szczelin, które pojawiły się tu przed milionami lat w wyniku ruchów górotwórczych (wypiętrzania się Sudetów).

Miejsca w pobliżu

Wzgórza Strzelińskie

Strzelin

Kamieniołom marmuru

Gębczyce

Kamieniołom granitu

Gębczyce

Trasy w pobliżu