Fragmenty średniowiecznych murów obronnych wraz z basztą prochową

Strzelin
Budowa murów miejskich rozpoczęła się tuż po nadaniu Strzelinowi praw miejskich w 1292 r. Dokument lokacyjny wystawił książę Bolko I Świdnicki i to on, dbając o bezpieczeństwo nowego miasta, zarządził budowę umocnień. Wykopano fosę, a Strzelin otoczono granitowym murem wzmocnionym ok. 10 basztami. Do miasta prowadziły 3 bramy: Wrocławska, Wodna (o jej istnieniu informuje tablica znajdująca się przy ul. Wodnej) i Ziębicka (miejsce, w którym stała zaznaczone jest kolorową kostką brukową u zbiegu ulic Pocztowej i Kościuszki). Część murów rozebrano podczas rozbudowy miasta w 1819 r., jednak największych zniszczeń dokonała Armia Czerwona w 1945 r. Najlepiej do dziś zachowanym fragmentem murów jest Baszta Prochowa (ul. Staszica), stojąca nieopodal dawnego browaru, a także kawałek muru przy ul. Pocztowej.

Miejsca w pobliżu

Kaplica szpitalna pw. św. Jerzego w Strzelinie

Strzelin

Ruiny browaru miejskiego

Strzelin

Zespół byłego młyna

ul. Brzegowa 2
Strzelin

Trasy w pobliżu

Pobierz aplikację