Park z 2. poł. XIX w.

Borów
Park założony w 2. poł. XIX w. jest elementem zespołu pałacowo-parkowego, w którego skład wchodzi m.in. pałac z 1864 r., folwark oraz pawilon z XIX w.

Miejsca w pobliżu

Park pałacowy

Pasterzyce

Park dworski

ul. Parkowa działka 157
Bogunów

Platan klonolistny

Bogunów

Trasy w pobliżu