Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej z Dzieciątkiem w Kiełczynie, gm.Dzierżoniów

Kiełczyn
+48 74 831 41 66


 Pierwotna świątynia w Kiełczynie wybudowana została w latach 1230-1240, prawdopodobnie z drewna. Obecny kościół pochodzi z XV i XVI w., a wybudowany został z fundacji księcia Bolka I Jaworskiego. Chciał on podobno wznieść świątynię w pobliskiej Książnicy, jednak kiedy tylko zebrał materiały potrzebne do budowy, jakaś tajemna siła przenosiła je na miejsce obecnego sanktuarium. Działo się tak trzykrotnie, po czym książę uznał, że to Madonna wskazała miejsce swego kultu i tutaj wybudował świątynię. Gotycka figurka Matki Bożej Łaskawej z Dzieciątkiem już w XV w. była obiektem kultu i czci, nie przeszkodziło w tym przejęcie kościoła przez luteran w XVI w. Katolicy otrzymali obiekt z powrotem w XVII w. W kolejnych latach spłonął on w pożarze, a odbudowany został przez świdnickich franciszkanów. Ostatnią przebudowę przeprowadzono w latach 60. XX w. W wyposażeniu na uwagę zasługuje barokowy ołtarz główny, ambona z rzeźbami, obraz Boga Ojca z XVIII w. oraz kamienna chrzcielnica. Niestety, słynąca z cudów figurka Madonny została kilka lat temu skradziona. Obecnie w sanktuarium znajduje się wierna kopia rzeźby. We wnętrzu odnajdziemy barokowy ołtarz główny, kamienną chrzcielnicę oraz ambonę ozdobioną rzeźbami przedstawiającymi ewangelistów. W kościele znajduje się otoczona kultem figura Matki Bożej Łaskawej z Dzieciątkiem z XVI w. Na elewacji świątyni znajdziemy XVII-wieczne epitafia poświęcone zmarłym dzieciom tutejszych możnych.

Miejsca w pobliżu

Krzyż pokutny Kiełczyn, gm.Dzierżoniów

Kiełczyn

Zespół pałacowo-parkowy w Tuszynie gm.Dzierżoniów

Tuszyn

Krzyż pokutny Tuszyn, gm.Dzierżoniów

Tuszyn

Trasy w pobliżu