Krzyż pokutny

Pełcznica
Krzyż pokutny typu łacińskiego, pochodzący z XIV-XVI w., stawiany przez zabójcę w miejscu zbrodni. Pierwotnie stał przy drodze do Kątów Wrocławskich, jednak ze względu na uszkodzenie został zreperowany i przeniesiony pod mur kościoła, stoi teraz przy kapliczce. Wymiary krzyża to 178x83x15 cm.

Miejsca w pobliżu

Kościół pw. św. Mikołaja w Pełcznicy

Pełcznica

Dworzec kolejowy

1 Maja 83
Kąty Wrocławskie

Krzyż pokutny

Nowa Wieś Kącka

Trasy w pobliżu