Kościół pomocniczy pw. MB Częstochowskiej w Łagiewnikach

Łagiewniki
Kościół pomocniczy pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Łagiewnikach to dawna świątynia ewangelicka. Pierwsze wzmianki o stojącym tu kościele pochodzą z XV w. Jest to budowla murowana, powstała na planie prostokąta z węższym i niższym prezbiterium. We wnętrzu na uwagę zasługują XVII-wieczna chrzcielnica oraz prospekt organowy i ambona z XIX w. Przykościelny cmentarz otacza mur z XV w. Na teren świątyni prowadzi zabytkowa wieża bramna. Na cmentarzu odnajdziemy dwie kaplice grobowe z XIX w.

Miejsca w pobliżu

Pomnik Kresowiaków

Łagiewniki

Wieża przy kościele w Łagiewnikach

Łagiewniki

Pałac w Łagiewnikach

Łagiewniki

Trasy w pobliżu