Kościół filialny pw. św. Jakuba Apostoła w Ujowie

Ujów
Gotycki kościół pw. św. Jakuba zbudowano pod koniec XIII w. Mimo wielu przebudów zachował swój pierwotny styl. Głównych zmian dokonano w 1882 r., kiedy to świątynia została otynkowana i dobudowano południową kruchtę. Jest to świątynia jednonawowa, orientowana, z wydzielonym na planie kwadratu prezbiterium przykrytym sklepieniem krzyżowo-żebrowym. We wnętrzu na uwagę zasługują pozostałości polichromii z przełomu XV i XVI w., epitafia z końca XVI w. oraz barokowe rzeźby. W murze okalającym kościół odnajdziemy ciekawy krzyż pokutny.

Miejsca w pobliżu

Kościól filialny pw. św. Barbary w Borzygniewie

ul. Główna
Borzygniew

Kościół parafialny pw. św. Wawrzyńca w Wawrzeńczycach

ul. Kątecka
Wawrzeńczyce

Pałac późnorenesansowy w Borzygniewie (ruiny)

ul. Zamkowa
Borzygniew

Trasy w pobliżu