Kościól filialny pw. św. Barbary w Borzygniewie, gm.Mietków

Kościół

Informacje

  • Adres: ul. Główna , 55-081 Borzygniew

Pierwsze wzmianki o kościele w Borzygniewie pochodzą z 1262 r. Obecny zbudowano w XV w., powstał on w wyniku przebudowy na gotyk pierwotnej późnoromańskiej świątyni. Przykościelna kruchta to pozostałość wieży, którą rozebrano w XIX w. Obecna ośmiokątna wieża pochodzi z 1910 r. Jest to budowla jednonawowa, o płaskim stropie nawy, z prezbiterium przykrytym sklepieniem krzyżowo-żebrowym. We wschodniej ścianie prezbiterium odnajdziemy XV-wieczne sakramentarium. Barokowe wyposażenie kościoła (ołtarze, ambona) pochodzi z ok. 1700 r. Zachowały się również XV-wieczne rzeźby gotyckie: Madonna i św. Sebastian. W świątyni znajduje się również chrzcielnica oraz kamienne płyty nagrobne rodziny Schindler z XVI w. Przy kościele znajduje się kaplica grobowa z ok. 1900 r. oraz cmentarz katolicki z XV w.

Powiązane trasy

125 km 6:00 h
Szlak kościołów i kaplic - LGD Ślężanie
Aplikacja

Pobierz naszą aplikację, odkrywaj ciekawe wycieczki piesze i rowerowe, graj w gry terenowe!