Kościół pw. św. Stanisława w Starym Zamku

Stary Zamek , ul.Centralna 8
71/316-27-89
Zbudowany z kamienia łamanego romański kościół św. Stanisława pochodzi z 2. poł. XIII w. Autentycznie romańskie są tutaj prezbiterium, nawa i zakrystia. W czasach gotyku dobudowana została wieża od strony zachodniej, zaś od południowej – kruchta. Przy wejściu od strony południowej zachował się romański portal z dwustronnym tympanonem z płaskorzeźbami Matki Boskiej i św. Stanisława od strony zewnętrznej, a po wewnętrznej ze scenami gloryfikującymi św. Stanisława. W dolnej części portalu dwie znajdują się romańskie rzeźby lwów z granitu. Wewnątrz warto zwrócić uwagę na gotyckie kamienne sakramentarium, drewniane rzeźby z XV w. oraz, w nawie głównej, na renesansowe epitafia figuralne z XVI w.

Miejsca w pobliżu

Krzyż pokutny w Starym Zamku

ul.Centralna
Stary Zamek

Pałac w Mirosławiczkach

Mirosławiczki

Kaplica grobowa w Rękowie

Ręków

Trasy w pobliżu