Historia

O regionie

Obszar, na którym w tym momencie działają Lokalne Grupy Działania, ma bardzo bogatą historię. Przez bardzo długi czas tereny te należały do słowiańskiego plemienia Ślężan, od których nazwy pochodzi nazwa całego regionu - Śląsk. Wiele miast swoje prawa otrzymało jeszcze w XIII wieku, a ich rozkwit przypadał zazwyczaj na wiek XVI i XVII, kiedy to rozwój związany był przede wszystkim z umacnianiem ośrodków tkackich, handlowych i rzemieślniczych. Najazdy, wojna trzydziestoletnia, wojny śląskie oraz liczne pożary wpisały się w burzliwą historię regionu. Krwawe piętno odcisnęła na tych ziemiach także II wojna światowa, pod koniec której okolice zostały zajęte przez Armię Czerwoną, a wielu mieszkańców wysiedlono. Po wojnie starano się odbudować większość zabytków, a miastom przywrócić ich dawny blask, co w znacznej mierze się udało. Dziś okolice te stanowią istotne tereny z punktu widzenia gospodarczego, a ponadto troska lokalnych władz o odnowę dziedzictwa kulturalnego i przyrodniczego sprzyja rozwojowi turystyki.  

Aplikacja

Pobierz naszą aplikację, odkrywaj ciekawe wycieczki piesze i rowerowe, graj w gry terenowe!