Kamieniołom Jegłowa

Jegłowa
Wzgórza Strzelińskie stanowią pagórkowato-wyżynny obszar z najwyższymi wzniesieniami: Gromnikiem (393 m n.p.m.) oraz Wyżną (388 m n.p.m.). We wschodniej ich części, pomiędzy miejscowościami Strzelin i Ziębice, w obrębie Przedgórza Sudeckiego, znajduje się kamieniołom kwarcytu "Jegłowa". Wydobycie łupka kwarcytowego w tym miejscu rozpoczęto pod koniec XIX wieku. Dziś jest to jedno z nielicznych na świecie i jedyne tego typu złoże w Polsce, które zawiera wysokiej klasy naturalny materiał ogniotrwały i ogrodowy. Dla zwiedzających nie lada atrakcją są  kryształy górskie, które można odnaleźć w występujących tu niewielkich złożach kaolinu.

Miejsca w pobliżu

Kopalnia kwarcytu

Góra Kryształowa

Kamieniołom wapieni

Przeworno

Platan klonolistny – grupa 3 drzew

Konary

Trasy w pobliżu