Centrum integracji i sportu w Marcinowicach

Marcinowice
Kompleks sportowy składający się pierwotnie z boiska do piłki nożnej, szatni oraz placu
zabaw. Dzięki pozyskanej dotacji za pośrednictwem Stowarzyszenia "ŚLĘŻANIE - Lokalna 
Grupa Działania" w ramach PROW 2007-2013 Oś 4 Leader miejsce to zostało 
uzupełnione o takie elementy jak: bieżnia ze skocznią, wiaty straganowe,trybuny, 
wiata grillowa, siłownia zewnętrzna, wiata plenerowa z ławami i stołami, stojaki na 
rowery. Dzięki realizacji zadania w centrum Marcinowice powstało plenerowe miejsce 
spotkań, na terenie którego organizowane są różnego rodzaju imprezy okolicznościowe.
   

Miejsca w pobliżu

Hala widowiskowo-sportowa Marcinowice

ul. Kolejowa 18
Marcinowice

Plac zabaw w miejscowości Gruszów, gm.Marcinowice

Gruszów
Marcinowice

Boisko we wsi Kątki, gm.Marcinowice

Klecin
Marcinowice

Trasy w pobliżu

Pobierz aplikację