Centrum integracji i sportu w Marcinowicach

Obiekt rekreacyjny, sportowy

Informacje

  • Adres: 58-124 Marcinowice
Kompleks sportowy składający się pierwotnie z boiska do piłki nożnej, szatni oraz placu
zabaw. Dzięki pozyskanej dotacji za pośrednictwem Stowarzyszenia "ŚLĘŻANIE - Lokalna 
Grupa Działania" w ramach PROW 2007-2013 Oś 4 Leader miejsce to zostało 
uzupełnione o takie elementy jak: bieżnia ze skocznią, wiaty straganowe,trybuny, 
wiata grillowa, siłownia zewnętrzna, wiata plenerowa z ławami i stołami, stojaki na 
rowery. Dzięki realizacji zadania w centrum Marcinowice powstało plenerowe miejsce 
spotkań, na terenie którego organizowane są różnego rodzaju imprezy okolicznościowe.
   
Aplikacja

Pobierz naszą aplikację, odkrywaj ciekawe wycieczki piesze i rowerowe, graj w gry terenowe!