Pałac późnorenesansowy w Borzygniewie (ruiny)

Borzygniew , ul. Zamkowa

Zbudowany na początku XVII w. Budowla powstała na planie prostokąta, kryta była dachami dwuspadowymi. Budynek ten był czworoboczny, dwutraktowy, z wysokimi podwójnymi szczytami. Jego późnorenesansowy charakter zatarły przebudowy w XVIII i XIX w. Zachowało się sklepienie kolebkowe w sieni wejściowej oraz portal ze starą tarczą. Pałac został zniszczony w 1945 r.

Miejsca w pobliżu

Kościól filialny pw. św. Barbary w Borzygniewie

ul. Główna
Borzygniew

Dwór obronny Mietków

ul. Parkowa
Mietków

Gołębnik z końca XIX w. w Mietkowie

ul. Kolejowa 25
Mietków

Trasy w pobliżu