Plac zabaw oraz boisko sportowe w Krasków, gm.Marcinowice

Marcinowice , Krasków

Plac zabaw dla dzieci oraz boisko sportowe w miejscowości Krasków. Plac zabaw powstał dzięki uzyskanej dotacji przez Gminę Marcinowice za pośrednictwem Stowarzyszenia "ŚLĘŻANIE - Lokalna Grupa Działania" w ramach PROW 2007-2013 Oś 4 Leader. Nazwa projektu  „Zakup wyposażenia na plac zabaw w miejscowości Gruszów i Krasków”. Obiekt mieści się również przy boisku sportowym

Miejsca w pobliżu

Boisko sportowe w Klecinie, gm.Marcinowice

Klecin
Marcinowice

Plac zabaw w Klecinie, gm.Marcinowice

Klecin
Marcinowice

Boisko we wsi Kątki, gm.Marcinowice

Klecin
Marcinowice

Trasy w pobliżu