Plac zabaw w miejscowości Gruszów, gm.Marcinowice

Marcinowice , Gruszów

Plac zabaw dla dzieci w miejscowości Gruszów. Powstał dzięki uzyskanej dotacji przez Gminę Marcinowice za pośrednictwem Stowarzyszenia "ŚLĘŻANIE - Lokalna Grupa Działania" w ramach PROW 2007-2013 Oś 4 Leader. Nazwa projektu  „Zakup wyposażenia na plac zabaw w miejscowości Wirki i Klecin”.

Miejsca w pobliżu

Boisko we wsi Kątki, gm.Marcinowice

Klecin
Marcinowice

Boisko sportowe w Klecinie, gm.Marcinowice

Klecin
Marcinowice

Plac zabaw w Klecinie, gm.Marcinowice

Klecin
Marcinowice

Trasy w pobliżu