Ścieżka edukacyjna na zrekultywowanym wysypisku w Stróży

Stróża

Dnia 18 czerwca 2015 r. zakończono budowę ścieżki edukacyjnej, będącej przedmiotem działań DIS Sp. z o.o. w ramach projektu „Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych”.
Dla przypomnienia, Gmina Mietków jest jedną z 9 gmin biorących udział w tej inicjatywie. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Efektem utworzenie ścieżki są m.in. tablice informacyjne, miejsce do odpoczynku, a także figury zwierząt i ludzi wykonane z surowców wtórnych, symbolizujące wszystkie komponenty środowiska oraz akcentujące wpływ odpadów na żywe stworzenia i ich otoczenie. Podstawowym celem przedsięwzięcia jest podkreślenie znaczenia właściwego gospodarowania odpadami oraz wzbudzenie wśród mieszkańców poczucia odpowiedzialności za środowisko.
Wykonawcami ścieżek są: Ground Development Sp. z o.o. oraz Pracownia Archeologiczna Dariusz Majewski.

Więcej informacji na stronie www.dis.org.pl

Miejsca w pobliżu

Ośrodek Jeździecki „Stacjonata” Stróża

ul. Rzeczna 13
Stróża

Kompleks boisk sportowych Mietków

ul. Kolejowa 28c
Mietków

„Adrenalina Park”

Sokolniki

Trasy w pobliżu