Krzyż pokutny Śmiałowice

Śmiałowice
Krzyż pokutny znajdujący się przy bramie kościelnej. W sąsiedztwie słup z piaskowca na kole młyńskim stojący przy bramie kościoła. Pozostałości po kapliczce z 1764 r.  Źródła historyczne podają, że kapliczka zwieńczona była kulą, na której znajdował się żelazny krzyż oraz średniowieczne, gotyckie sakramentarium z piaskowca, w formie strzelistej wieżyczki, pełniące niegdyś w kościele funkcję tabernakulum. Obecnie znajduje się obok krzyża pokutnego po prawej stronie bramy.

Miejsca w pobliżu

Kościół pw. św. Wawrzyńca w Śmiałowicach

Śmiałowice

Wycinanki z drewna – Norbert Ferster Śmiałowice

Śmiałowice
Śmiałowice

Pałac Gruszów

Gruszów 10
Marcinowice

Trasy w pobliżu