Świetlica Wiejska w miejscowości Wirki

Wirki , Wirki 38
Świetlica Wiejska w miejscowości Wirki. Sołtys: Teresa Michalak

Miejsca w pobliżu

Świetlica Wiejska w miejscowości Kątki

Kątki 8a
Kątki

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w Marcinowicach z/s w Wirach

Wiry 10a
Wiry

Świetlica Wiejska w miejscowości Wiry

Wiry 10a
Wiry

Trasy w pobliżu