Krzyż pokutny

Wierzbice
Krzyż pokutny w Wierzbicach wmurowany jest w wewnętrzną stronę kościelnego muru. Okazały obiekt pochodzi z XIV-XVI w. Krzyże pokutne stawiane były przez zabójcę na miejscu zbrodni.

Miejsca w pobliżu

Kościół pw. Bożego Ciała i Matki Boskiej Częstochowskiej w Wierzbicach

pl. Bożego Ciała 1
Wierzbice

Dwór z XVIII w.

Królikowice

Pałac z XIX w.

Pustków Żurawski

Trasy w pobliżu