Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Jaksonowie

Jaksonów
Pierwsze wzmianki o kościele w Jaksonowie pochodzą z 1299 r. Obecna świątynia została zbudowana w 1. poł. XV w., przebudowana w latach 1600-1603, a w XVIII w. powiększona o kaplicę od strony północnej. Była także gruntownie restaurowana pod koniec XIX w. Jest to budowla jednonawowa, murowana, z cegły, orientowana. Prezbiterium prostokątne, od zachodniej strony posadowiona neogotycka wieża. Wewnątrz zachowało się kilka epitafiów pochodzących z XVIII w. Całość otoczona jest kamiennym murem obronnym, zbudowanym w 1608 r., ze strzelnicami szczelinowymi.

Miejsca w pobliżu

Krzyże pokutne

Jaksonów

Kościół pw. św. Katarzyny w Przecławicach

Przecławice

Kuna – obręcz do unieruchamiania skazańców

Przecławice

Trasy w pobliżu