Kościół pw. św. Józefa Oblubieńca w Żórawinie

Żórawina
Kościół pw. św. Józefa Oblubieńca został wybudowany w 1913 r. jako ewangelicki. Wraz z zabudowaniami, które pełniły rolę plebanii i sal parafialnych, stanowi typowe założenie dla świątyń protestanckich. Po wojnie przebudowany i przystosowany do pełnienia roli kościoła katolickiego. Uzyskał też część wyposażenia z kościoła Świętej Trójcy w Żórawinie, m.in. manierystyczną chrzcielnicę umieszczoną w absydzie. Przed kościołem znajduje się pręgierz z 1517 r., stanowiący obecnie cokół dla współczesnej figury. Zbudowany jest on z piaskowca, wysokości 220 cm, w formie ośmiobocznego słupa stojącego na ośmiobocznej podstawie, z zachowaną kuną i trzema metalowymi pierścieniami. Pierwotnie stał na placu targowym.

Miejsca w pobliżu

Kościół pw. Świętej Trójcy w Żórawinie

Żórawina

Kuna – obręcz do unieruchamiania skazańców

Żórawina

Pomnik Witelona

Al. Niepodległości
Żórawina

Trasy w pobliżu