Kościół pw. św. Jadwigi w Sadkowie

Sadków , ul. Kościelna
Pierwsze wzmianki o kościele św. Jadwigi pochodzą z 1316 r. Dzisiejsza budowla pochodzi najprawdopodobniej z 1. poł. XVII w. Jest to świątynia jednonawowa, orientowana, z trójbocznie zakończonym węższym prezbiterium. We wnętrzu odnajdziemy barokowe wyposażenie z XVII i XVIII w. Pozostałością po pierwotnej świątyni jest XV-wieczna figura przedstawiająca św. Barbarę.

Miejsca w pobliżu

Kościół pw. św. Stanisława Biskupa w Strzeganowicach

Strzeganowice

Kościół pw. Trójcy Świętej w Małkowicach

ul. Szkolna 5
Małkowice

Kościół pw. św. Brata Alberta w Sadowicach

Sadowice

Trasy w pobliżu